ชื่อนิติบุคคล: บจ.ซีทีเอช ธนบุรี จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การบริการส่งสัญญาณเสียง ภาพ โดยการถ่ายทอดกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 143/520-521 ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เลขทะเบียน: 0105556038723

วันที่จดทะเบียน: 3/1/2556

ทุนจดทะเบียน: 13,000,000.00 บาท
คำค้นหา:

  • บริษัท ซีทีเอช ธนบุรี จำกัด
  • ซีทีเอช ธนบุรี
 

โทรศัพท์ บจ.ซีทีเอช ธนบุรี จำกัด:

Email บจ.ซีทีเอช ธนบุรี จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ซีทีเอช ธนบุรี จำกัด: บจ.ซีทีเอช ธนบุรี จำกัด

แผนที่ บจ.ซีทีเอช ธนบุรี จำกัด:

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.