ชื่อนิติบุคคล: บจ.บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการและดำเนินการรับส่งวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อแพร่เสียงและภาพ ทั้งในและนอกประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 99 หมู่ที่ 14 อาคารทับวิภา ชั้นที่ 20 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียน: 0105556054460

วันที่จดทะเบียน: 3/27/2556

ทุนจดทะเบียน: 100,000,000.00 บาท
คำค้นหา:

  • บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
  • บางกอก มีเดีย
  • บางกอกมีเดีย
  • บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง
  • บริษัท บางกอกมีเดี่ย แอน บรอดคาสติ้ง จำกัด
  • บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด รับสมัครงาน
  • บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
 

โทรศัพท์ บจ.บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด:

Email บจ.บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด: บจ.บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

แผนที่ บจ.บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด:

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


*** ส่วนลดพิเศษ!! *** สำหรับ บจ.บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด เท่านั้น

(โฆษณา)

Comments are closed.