ชื่อนิติบุคคล: บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต

รายละเอียดวัตถุประสงค์: 63009 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบกและทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 719/12 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียน: 0105553155753

วันที่จดทะเบียน: 12/24/2553

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท
คำค้นหา:

  • สิริพารา ขนส่ง
  • สิริพารา ทรานสปอร์ต
  • สิริพารา ทรานสปอร์ต อุดร
  • ศิริพารา ขนส่ง
  • ขนส่ง สิริพารา
  • สิริพารา ขนส่ง ขอนแก่น
  • ขนส่งสิพารากำแพงเพชร
  • สิพาราขนส่งกำแพงเพชร
  • สิริพารา ทรานสปอร์ต โคราช
  • เบอร์โทร สิริพารา ทรานสปอร์ต จำกัด จังหวัด เลย
 

โทรศัพท์ บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต:

Email บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต:

เว็บไซต์ บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต: บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต

แผนที่ บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต:

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2553


Comments are closed.