ชื่อนิติบุคคล: บจ.เซียงกงวังน้อย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 182-184 ตรอกพุด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียน: 0105555156676

วันที่จดทะเบียน: 10/19/2555

ทุนจดทะเบียน: 3,000,000.00 บาท
คำค้นหา:

  • เซียงกงวังน้อย
  • เชียงกงวังน้อย
 

โทรศัพท์ บจ.เซียงกงวังน้อย จำกัด:

Email บจ.เซียงกงวังน้อย จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เซียงกงวังน้อย จำกัด: บจ.เซียงกงวังน้อย จำกัด

แผนที่ บจ.เซียงกงวังน้อย จำกัด:

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.