ชื่อนิติบุคคล: บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รถยนต์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 199/77 ถนนวิภาวดี สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียน: 0105556080428

วันที่จดทะเบียน: 5/20/2556

ทุนจดทะเบียน: 100,000,000.00 บาท
คำค้นหา:

  • เอ ออโต้ ลิสซิ่ง
  • เอ ออโต ลิสซิ่ง แอนด์ เรนทอล
  • บริษัท เอ ออโต ลิสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จํากัด
  • ที่อยู่ บริษัท เอ ออโต ลิสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด
 

โทรศัพท์ บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด:

Email บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด: บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด

แผนที่ บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด:

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.