ชื่อนิติบุคคล: บจ.โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: เปิดกิจการโรงพยาบาลเอกชน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เลขทะเบียน: 0105556024978

วันที่จดทะเบียน: 2/8/2556

ทุนจดทะเบียน: 600,000,000.00 บาท
คำค้นหา:

  • รพ กรุงเทพขอนแก่น
  • เบอร์โทร รพ กรุงเทพขอนแก่น
  • รพ กรุงเทพขอนแก่น เบอร์โทร
  • เบอร์โทรโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
  • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร
 

โทรศัพท์ บจ.โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด:

Email บจ.โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด: บจ.โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด

แผนที่ บจ.โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด:

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.