ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 174/1-2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน: 0105553031370 

วันที่จดทะเบียน: 4/3/2553

ทุนจดทะเบียน: 5,000,000.00 บาท
คำค้นหา:

  • บจ ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์
 

โทรศัพท์ บจ.ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด:

Email บจ.ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด: บจ.ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

แผนที่ บจ.ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด:

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2553


Comments are closed.