ชื่อนิติบุคคล: บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดวัตถุประสงค์: เพื่อทำการรับประกันภัยทุกชนิด รวมทั้งการประกันภัยต่อ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 127/26 ชั้น 21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียน: 0107556000141

วันที่จดทะเบียน: 2/4/2556

ทุนจดทะเบียน: 100,000,000.00 บาท
คำค้นหา:

  • พระนครธนบุรีประกันภัย
  • พระนครประกันภัย
  • บมจ พระนครธนบุรีประกันภัย
  • ที่อยู่บ พระนครธนบุรี
 

โทรศัพท์ บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน):

Email บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน):

เว็บไซต์ บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน): บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แผนที่ บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน):

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


*** ส่วนลดพิเศษ!! *** สำหรับ บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

(โฆษณา)

Comments are closed.